Szkolenia

JAK PRACUJEMY? od potrzeby do realizacji


 

Solidnie przeprowadzony całościowy proces szkoleniowy pozwala:

1. zaoszczędzić pieniądze na niepotrzebnych szkoleniach
2. zwiększyć efektywność wydawanych środków finansowych na realizacje planów pracowników i osób zarządzających.
3. zwiększyć poziom kompetencji pracowników, a przez to ich wartość i wartość ich pracy.
ANALIZA POTRZEB:

W procesie szkoleniowym zaczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych bo to dzięki niej wiemy, jakie szkolenie mamy „uszyć” na wymiar Państwa firmy.


Na tym etapie zbieramy odpowiedzi na kluczowe pytania:
1. Jakie są Państwa oczekiwania?
2. Jaka jest Państwa firma - misja, struktura, strategia i kultura organizacyjna oraz jak wiąże się z kompetencjami pracowników?
3. Jakie umiejętności, wiedzę i postawę potrzebują posiadać pracownicy w firmie?
4. Komu są one potrzebne (osoby, grupy, działy) i do jakich obowiązków?
5. Jaki jest aktualny stan (zakres i poziom) wiedzy i umiejętności pracowników?
6. Jaka jest rozbieżność między stanem obecnym a oczekiwanym?

Uzyskanie odpowiedzi na te powyższe pytania pozwala nam precyzyjnie określić cele szkolenia – cele, które są realnie mierzalne i realistyczne.

Metoda analizy potrzeb czyli jak to robimy?

 1.  Rozmawiamy na spotkaniu z zamawiającymi projekt szkoleniowy
 2.  Zbieramy informacje od kadry zarządzającej, jak również potencjalnych uczestników szkoleń przy pomocy ankiety, rozmów telefonicznych, spotkań indywidualnych
 3.  Przeprowadzamy telefonicznie wywiad pogłębiony w oparciu o kwestionariusz wywiadu z pracownikami różnych szczebli (np. przedstawicielami zarządu, przedstawicielami działu HR, przełożonymi uczestników szkolenia)
 4.  Analizujemy wyniki pracy, wcześniejsze efekty szkoleń

 Rozmawiamy z osobami kluczowymi (zarząd, dział personalny), z uczestnikami szkoleń, z bezpośrednimi przełożonymi uczestników szkoleń.

PROJEKTOWANIE

Po etapie identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz określeniu mierzalnego i realnego celu szkolenia, przechodzimy do projektowania samego szkolenia. Uwzględniamy tutaj wszystkie informacje z etapu analizy potrzeb, tak aby stworzyć idealnie pasujący do firmy „krój” szkolenia.
Tworzymy program - treść i metody, aby dostosować je do aktualnych potrzeb, a także umiejętności i możliwości uczestników.

Na etapie projektowania szkolenia, bierzmy pod uwagę odpowiedzi na pytania:
 jaki jest rodzaj wymaganej wiedzy,
 jakimi dysponujemy środkami,
 gdzie odbędzie się szkolenie,
 z jakich skorzystamy pomocy szkoleniowych,
 w jaki sposób będzie przebiegała kontrola procesu uczenia się.

Każdy projekt szkolenia zamkniętego jest jedyny i niepowtarzalny,
tak jak Państwa firma

REALZACJA

Nasze szkolenia prowadzone są w małych grupach (do 25 osób) w formie warsztatów obejmujących: symulacje i ćwiczenia zespołowe, case study, prezentacje multimedialne, dyskusje, dyskusje moderowane, gry symulacyjne na podstawie przedstawionych danych, zadania praktyczne indywidualne i zadania praktyczne moderowane dla całej grupy.
Do konstrukcji szkolenia i każdej sesji treningowej aplikujemy eksperymentalny cykl Kolba:

doświadczenie ► obserwacja i refleksja nad doświadczeniem ►
► wyciąganie wniosków ► planowanie dalszych działań


Celem naszych szkoleń jest aby, każdy z uczestników miał możliwość dokonania obiektywnej oceny własnych zachowań. Program szkoleń jest tak przygotowany by był skuteczny oraz by dał faktyczne odzwierciedlenie zadań realizowanych w codziennej pracy.
WDROŻENIE

W trakcie przygotowywania szkolenia, jak i po jego zakończeniu, współpracujemy z Państwa firmą, oferując swoje usługi doradcze w zakresie utrwalania i jak również stałego oraz efektywnego wykorzystania nowych umiejętności uczestników zdobytych podczas naszych szkoleń. Również uczestnicy szkoleń mogą uzyskać pomoc, radę czy odpowiedź na nurtujące ich pytania.

 

Kontakt do Działu Szkoleń:

Tel. 71 79 79 501
Fax. 71 79 79 505
e.robert@cwpe.plNasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo