O nas

Czym jest franczyza?

Franczyza to system sprzedaży towarów i usług, który polega na ścisłej i stałej współpracy pomiędzy dawcą licencji - CWPE i biorcą licencji - Franczyzobiorcom. Przez cały okres trwania umowy strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami.

Istota tego systemu opiera się na tym, że Franczyzodawca (CWPE) nadaje swoim Franczyzobiorcom prawo do korzystania z jego koncepcji biznesowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej. Jednocześnie nakłada on obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Dawca licencji jest bowiem właścicielem znaku towarowego i know-how sieci.

W trakcie trwania umowy franczyzowej CWPE zobowiązana będzie do przekazywania Franczyzobiorcy „know-how" w sposób ciągły, przez cały okres trwania umowy. Przy czym na początku współpracy wszyscy Franczyzobiorcy zostaną kompleksowo przeszkoleni przez ekspertów z CWPE w zakresie prowadzenia działalności wg koncepcji biznesowej CWPE. Z kolei Franczyzobiorca będzie miał obowiązek stosowania się do reguł działania w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

Ten rodzaj współpracy handlowej okazał się skuteczny w wielu branżach na rynku światowym.

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo